Other languages

TheIndustrialParks

500 m2, 1000 m2 ya da 1000 m2’nin katlarında boyutlarda hazır sanayi

Bunun yanında ayrıca, isteğe göre yapılar ve herhangi boyutta sanayi bölgeleri ve depolar.